Velkommen til Folkvang!

Med særegne detaljer som klokketårn på taket og spesiallagde innvendige dører med håndmalte Ivo Caprino-motiver, fortjener Folkvang-hytta betegnelsen ”eventyrlig”. For Sirdal Håndlaft er det alltid viktig at kunden får anledning til å sette sitt preg på planer og ferdig bygg. Sirdal Håndlaft fikk også rikelig anledning til å foredle egne idéer og detaljer.

Folkvang ble oppført i 2013/2014. Veien fra idé til ferdigstillelse var preget av godt samarbeid med kunde, som fortjener en stor takk for å stille hytta si til disposisjon.

Kunden var opptatt av at hytta skulle ha et materialvalg som harmonerte best mulig med landskapet. Selve bygget skulle ikke virke ruvende, men måtte samtidig være stor nok for en familie med tre generasjoner. En fin utfordring for oss, og et stykke arbeid vi i dag er veldig stolt av.

Folkvang-navnet er inspirert av nørrøn mytologi, der Folkvang er bostedet til gudinnen Frøya.

”Det var en herregård så gild at den gjerne kunne ha vært et lite slott”.

Fra eventyret “Den sjuende far i huset.”

Laftede bygg er individuell byggestil på sitt beste. Med utskårne utvendige stolper til svalganger og verandaer får hytta et solid og ekte preg. Her skiller våre hytter seg ut med utsøkt kvalitet i alle ledd.

Når det ringer i bjellen på taket av Folkvang, må husbonden inn til middag. Sirdal Håndlafts kunder får det slik de vil ha det, også med bjelle på taket og klokkestreng ned på kjøkkenet.

Stabbur & garasje

Folkvang har et eget stabbur, byggtypen som de fleste av oss forbinder med laft. Her er det brukt godt voksen furu, men i gamle dager ble det også benyttet bjørk til slike mindre bygg. En laftet garasje fullfører bebyggelsen på tunet til Folkvang. Hvis du ønsker en prat om en laftet garasje eller et stabbur, ta kontakt med Sirdal Håndlaft.


Interiør

De kraftige dimensjonene på alt tømmer er en fantastisk og solid for Folkvangs vakre interiør. Hver eneste stokk er plukket ut nøyaktig med tanke på plasseringen den har.


Anneks

De grove åsene i taket strekker seg gjennom de laftede veggene og bærer også halvtaket utenfor vinduene. Bildene her er fra annekset til Folkvang, som både har åpent ildsted og bakerovn. Den solide og rustikke inngangsdøren er selvsagt laget av Sirdal Håndlaft med tanke på nøyaktig dette annekset.


Eksteriør

Folkvang er godt tilpasset tomt og terreng. Materialvalgene fungerer utrolig bra i et høstkledd Sirdal. Store, avrevne falk av bjørkenever er lagt med sevjesiden opp og utbrettkanter over takskjegg og under vannbordet.