En kreativ hyttebygger!

På noen av hyttene fra Sirdal Håndlaft kan du se et dragehode plassert øverst på gavlspissen. Dragehodet på bildet øverst på denne siden er skjært ut av Øyvind Moen på byggeplassen i forbindelse med Åsgard-hytta. Sirdal Håndlaft er en kreativ bedrift som ikke bygger hytter etter A4-mal og faste oppskrifter, men som ønsker at ethvert byggverk skal tilføres noe ekstra. Gjerne i form av et dragehode i gavlen!

Dragehodene er etter inspirasjon fra stavkirker som Urnes og Borgund, men også fra baugpryd på vikingenes store langskip. Noen av disse skipene var utstyrt med dyrelignende hoder som skulle markere konge- eller høvdingstatus, som blant annet Olav Tryggvasons ”Ormen Lange” og Håkon Håkonsons ”Dragen”.

En laftet hytte fra Sirdal Håndlaft representerer tradisjon og ekte håndverk, og kan aldri sammenliknes med andre hytter som har en produksjon basert på maskinlafting. I vår produksjon blir ingen hytter like siden naturens råstoffer gir ulike premisser for produktet. Vi bruker treet slik det er, og laftebygg blir et rent naturprodukt uten helseskadelige kunststoffer.