Vedlikehold og utbedring av eldre bygg

Sirdal Håndlaft har unik innsikt i gamle byggetradisjoner, både laft og andre konstruksjonsmetoder. Hvis du trenger hjelp til rehabilitering av et eldre bygg, stort eller lite, ta kontakt!

De vanligste skadene skyldes fukt med påfølgende råteskader og skadeinsekter. Tre er et naturmateriale og tåler fukt, men det må også ha mulighet til å tørke. Konstant fukt fører til råte som igjen vil lede til insektangrep. Mest utsatte steder er svill, under vindu, øverste veggstokk, meddragene, laftehodene og sprekker på utsiden av stokkene med fall innover og nedover.

For bevaring av eldre bygg er det meget viktig at taket er tett. Tett tak er viktigere enn at det tar seg bra ut. Skadeinsekter som barkebille, stripet borebille, stokkmaur og husbukk fjernes best ved å tilkalle skadedyrbekjempere, dvs. fagfolk innen dette feltet.

Utbedring
Laftestokker er ofte overdimensjonert og kan ha store råteskader uten at bæreevnen og stabilitet svekkes vesentlig. Det viktigste er å stoppe råteskaden fra å utvikle seg. Ved spunsing (innbøting) eller utskifting må det brukes materialer som tilsvarer det opprinnelige så godt som mulig.

Forebygging
Rengjøring er viktig. Mose og grønske holder på fuktighet og vil danne grobunn for sopp. Bruk skurekost og klorin og etterskyll med rent vann. Høytrykksspyling og sandblåsing må aldri benyttes. Treet flises opp og vil bare gi mer fukt og øke sopp og råteskadene.

Overflatebehandling
Sol og vind sliter på trebygg. På bygninger i utsatte strøk kan slitasjen bli meget stor. Bruk overflatebehandling med solfilter. Tretjære er uten tvil det beste. Linoljemaling er også bra. Disse gir god beskyttelse uten å være for tette. Overflaten bør behandles cirka hvert sjuende år, avhengig av forholdene en har på stedet.