Velkommen til Åsgard!

Åsgard-hytta er resultat av et samarbeid med den anerkjente hytteleverandøren Sinneshyttå. Gjennom årenes løp har Sirdal Håndlaft og Sinneshyttå realisert flere prosjekter sammen, og Åsgard er et fint eksempel i så måte. Andre eksempler kan sees i Laftetunet på Andestjønn, et hytteområde på Sinnes.

Det unike med hyttene vi bygger sammen med Sinneshyttå er at lafteteknikk kombineres med byggetradisjoner som er særegne for Sirdal. Blant disse er inngangsdøra, som har smale vinduer med tre ruter på hver side. Dette er et trekk vi kjenner igjen fra flere originale, gamle hus i Sirdal, og som fungerer fint sammen med laft.

Åsgård-navnet er enda et hyttenavn inspirert av norrøn mytologi. Åsgard – de norrøne guders borg.

Nynner du sangen om høsten med, finner ditt hjerte fred.

Herman Wildenvey, norsk forfatter

En laftet hytte er sval om sommeren og holder på varmen om vinteren. Tømmerets isolasjonsevne og magasineringseffekt av varme gir denne fordelaktige egenskapen. En tømmerhytte har ikke plast eller papp, det er kun tre mot tre, noe som setter strenge krav til lafteren.

Store, avrevne flak av bjørkenever er lagt med sevjesiden opp og utbrettkanter over takskjegg og under vannbord. Dette er en eldgammel byggeskikk som Sirdal Håndlaft benytter seg av, i kombinasjon med moderne metoder for taktekking.

Kortreiste materialer

Rekkverket og søylen ved trappen er hentet fra skog i Sirdal. Mer kortreist byggemateriale finner du ikke!


Interiør & detaljer

Listverk rundt både innvendige og utvendige hjørner må nøye tilpasses når man bruker så rause dimensjoner og grovt tømmer som det er gjort i Åsgard. Her snakker vi finsnekring!